Friday, July 30, 2010

蔡细历:3因素人民不支持 来届大选马华路艰辛

(哥打峇鲁30日讯)马华总会长拿督斯里蔡细历说,来届全国大选对马华是艰难的战争,最大的3因素是人民有选择,不一定选国阵;其次是马华一年多党争及派系,让华裔对马华没信心;人民也认为马华家不当权,不能真正代表华社。

“如马华不能得到华社支持,恐怕无法在国内生存。党员要有这方面的敏感度,否则党尊严将成为议论。”

他说,重选后马华面对两项挑战,即整合党及面对大选。在委任党职及安排官职方面,采取包容态度及作风,容纳不同声音及派系,在最短时间整合党。

不开空头支票

“有人不满党及官职安排是事实,因为僧多粥少,我希望看到全国马华及区会领袖采取包容态度,重要是懂得少数服从多数,确保真正团结。”

他也说,马华今后在处理大课题时,会高调处理;不像行动党,只是高调提出问题,没有处理问题。

他有信心,华裔会了解,并非马华争取的每项课题都会批准,马华不是报喜不报忧,不开空头支票,而是会给华社交待及方向,向华社证明马华有能力处理问题。

他今日为马华丹州联委会代表大会开幕,致词时如是说话。

他也说,华社必须清楚,把票投回教党,是对国阵不满,不是认同回教党议程。

“308后,人民有机会评估民联的表现是否比前朝更好。但明显,民联执政州属包括丹州,并没有提出短或长期的发展计划,唯一做得好的,是批评前朝政府,但在行政及实行方面,没有任何表现值得人民支持。”

他认为,槟州首席部长在处理槟州发展,其作风及行政决定,只显示出反对党的作风,达到政治宣传,但无法有效处理问题。

他呼吁华社,支持民联为反对党,因为民联没有执政经验。国阵虽不是十全十美,但在行政有丰富经验,应给国阵候选人支持。

中国报 30-07-2010

1 comment:

chin said...

1 Malaysia, Rakyat Didahulukan

1. Rakyat sudah bosan dengan Dasar "Affirmative Action" yang berat sebelah. Bagaimana dua ras dan etnik yang berlainan dengan pendapatan yang sama diberikan potongan lebihan 5% sehingga 10%. Kenapa kaum Minoriti perlu memberikan subsidi kepada kaum Majoriti selepas 50 tahun beredar? Ini menunjukkan perwakilan MCA selama 50 tahun yang lepas tidak memantau perkembangan dan aliran pendapatan kaum Bumiputera yang berada.

2. Saya adalah lepasan SPM tahun 80an, selepas SPM, hampir 36 orang pelajar Bumiputera dapat melanjutkan pelajaran ke Matrikulasi, UTM, ITM dan politeknik. Hanya 2 orang pelajar Bukan Bumiputera dari 6 orang pelajar dapat ke UTM, 4 orang masuk Tingkatan 6.

3. Kini, anak saya akan menduduki SPM tahun ini, berbanding dengan kawan-kawan Bumiputera saya pada tahun 80an yang kini ramai menjadi pegawai kerajaan dengan anak-anak mereka menduduki SPM, apakah nasib yang sama akan menimba anak saya?

4. Para perwakilan MCA selama 50 tahun takut untuk berkata "Enough is enough". Allahyarham Tun Abdul Razak hanya berkata DEB untuk 20 tahun sahaja bukan berpanjangan.

5. Yang perlu dibantu adalah semua kaum yang berpebdaptan rendah.

6. MCA harus memastikan Kerajaan BN mempunyai DASAR "AFFIRMATIVE" untuk berikut:
a) Kereta Nasional "SAVVY" yang bernilai RM20 ribu sebuah supaya semua keluarga berpendapatan rendah dapat menukar model setiap 7tahun.
b) Motosikal yang bernilai RM1.5 ribu untuk semua pekerja berpendaptan rendah.
c) Kadar Tol sebanyak 50 sen untuk mana-mana tol di sekitar Ibu Kota.
d) Yuran Pendidikan IPTS tidak boleh 2 kali ganda yuran IPTA.
e) Yuran hospital persendirian tidak boleh 2 kali ganda yuran hospital kerajaan.
f) Memberikan lebih lesen bas mini dan teksi kepada pesara Polis dan Tentera khasnya dan secara amnya kakitangan kerajaan supaya lesen tidak dimonopoli oleh Orang yang berkepentingan.

Kalaulah MCA dapat membaikpulihkan Dasar kerajaan BN yang mementingkan golongan kapitalis dan atasan, maka sokongan rakyat akan dapat berbalik. Ingat, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.

Welcome to my Blog

As a concerned MCA member, I am trying my best to help in the process of rebuilding and repositioning of the party.

Therefore, I welcome party members and members of public to post your constructive suggestions and opinions on my blog on how to rebuild and reform the party, eventually enabling MCA to regain support from all party members and the community.


Thank you for your suggestions.